Partner van Gamelab Oost

Voor jou als partner​

Gamelab Oost slaat de brug tussen opdrachtgevers van serious games en het onderwijs, maar ziet een voorname rol voor de regionale MKB in alle fases van de totstandkoming van de applicaties. De creatieve industrie wordt betrokken bij zowel de ondersteuning van het ontwerp, testen, het marktgereed maken als het duurzaam wegzetten van de applicatie met een sluitend business model. Hierbij kan de serious game worden ondergebracht bij de samenwerkingspartner, Gamelab Oost, of bij een nieuw te vormen startup. Gamelab Oost werkt graag samen met bijvoorbeeld creatieve organisaties (serious game, AR/VR, bordspellen), business developers, veranderkundigen, psychologen en organisatie adviesbureaus.

Wat gaat Gamelab Oost precies doen?

Gamelab Oost geeft sturing aan de uitwerking van een serious game door het bij elkaar brengen van verschillende partijen die allemaal in staat zijn een deel van de oplossing te creëren. Kennis en kunde vanuit onderwijs en bedrijfsleven en de verschillende opdrachtgevers wordt gecombineerd in deelprojecten binnen Gamelab Oost welke samen resulteren in een concrete uitwerking van een serious game. Deze sturing is cruciaal om opdrachtgevers te voorzien van een serious game oplossing die het verschil kan maken waarbij het onderwijs en bedrijfsleven eveneens gebaat is, en bij betrokken wordt. Ieder heeft een deel van de  puzzel; Gamelab Oost zorgt voor de diagonale lijn om van idee naar uitwerking te gaan.

Waarom Gamelab Oost?

Het werkveld wordt geholpen/ontzorgt in het ontwikkelen van nieuwe innovatieve methodes en het werken en toepassen van nieuwe technieken.

De innovatiekracht is enorm omdat voor jullie vraagstuk kan worden geput uit een grotere verscheidenheid aan studenten uit alle mogelijke vakgebieden waar jullie normaal geen gebruik van zouden maken.

Een belangrijk onderdeel van elk project is de businesscase, zonder businesscase is er geen oplossing. Hierdoor is het voor startups, bedrijven en investeerders meteen zichtbaar wat de ROI van elke oplossing is waardoor er meteen kan worden doorgeschakeld.

De concurrentie positie wordt hierdoor enorm versterkt.

Het contact wordt gelegd met een grote groep hoog gekwalificeerde potentiele medewerkers die anders onbereikbaar zijn.

De opdrachtgever veel interessanter wordt om voor te werken.

Door de business cases wordt er meteen hoog technologisch werk ontwikkeld in de regio in de vorm van nieuwe startups of nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven.