Gamelab Oost in het kort

Het doel van Gamelab Oost

Gamelab Oost gelooft in de kracht van serious gaming om industrie en bedrijfsleven, zorg en welzijn, en maatschappelijke organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. Serious games zijn in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan het creëren van competitief voordeel, het vormgeven van zorg 2.0 en een veilige samenleving. Een kans die we niet moeten laten liggen. In de praktijk wordt het -laten- ontwikkelen van serious games echter vaak gezien als een moeilijk proces waardoor de potentiële waarde ervan onbenut blijft. Het streven van Gamelab Oost is om in de creatie van serious games een coördinerende rol op zich te nemen waarbij een combinatie gezocht wordt met opdrachtgever, bedrijfsleven en onderwijs om serious games te ontwikkelen die het verschil kunnen maken. Gamelab Oost biedt opdrachtgevers een laagdrempelige mogelijkheid serious games te laten ontwikkelen; ze biedt studenten een leeromgeving en de mogelijkheid een startup te beginnen op basis van het door hen ontwikkelde spel; en ze biedt professionele gamedevelopers de mogelijkheid om gameconcepten (door) te ontwikkelen.

Wat gaat Gamelab Oost precies doen?

Gamelab Oost geeft sturing aan de uitwerking van een serious game door het bij elkaar brengen van verschillende partijen die allemaal in staat zijn een deel van de oplossing te creëren. Kennis en kunde vanuit onderwijs en bedrijfsleven en de verschillende opdrachtgevers wordt gecombineerd in deelprojecten binnen Gamelab Oost. Deze samen resulteren in een concrete uitwerking van een serious game. De sturing die Gamelab Oost geeft is cruciaal om opdrachtgevers te voorzien van een serious game oplossing die het verschil kan maken waarbij het onderwijs en bedrijfsleven eveneens gebaat is, en bij betrokken wordt. Ieder heeft een deel van de  puzzel; Gamelab Oost zorgt voor de diagonale lijn om van idee naar uitwerking te gaan.

De Gamelab Oost wasstraat

Gamelab Oost is voor een deel een vehicle dat nieuwe game start-ups moet aanwakkeren. Door ingebrachte opdrachten (vaak met contractuele verplichtingen zoals bijvoorbeeld een afnamegarantie) te laten uitvoeren door multidisciplinaire teams vanuit het onderwijs ontstaan speelbare prototypes. Deze prototypes (incl. IP en BMC) worden over gedragen aan teams die dit willen voortzetten in een start-up.

Meer weten?

Wil je meer weten over Gamelab Oost? Neem dan contact op met ons om vrijblijvend te bekijken welke mogelijkheden we voor jou organisatie kunnen bieden. Via de verschillende pagina’s kan je al veel informatie halen maar we kunnen ons voorstellen dat je graag een perrsoonlijke ontmoeting wilt aangaan om jou situatie, wens of inzet zou willen bespreken. Dit kan via het contactformulier en natuurlijk via telefoonnummer +31 6 13359508