Onderwijs en Gamelab Oost

Voor jou als onderwijsinstelling

Gamelab Oost heeft als doel onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te laten komen. Voor het onderwijs betekent dit dat we werken met ‘echte’ vragen/opdrachten uit de beroepspraktijk. Deze opdrachten kunnen uitgewerkt worden door multidisciplinaire teams van studenten, stages, afstudeeropdrachten, of in de vorm van een casus binnen bestaande onderwijsmodule. De opdrachten zijn zowel op MBO, HBO en WO niveau. GameLab oost is de centrale plek waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op het gebied van serious games bij elkaar komen. Gamelab Oost werkt in de uitwerking van de opdrachten nauw samen met alle betrokken partijen, en is in staat procesbegeleiding als ook de architectuur en werkplek te bieden aan de studenten die aan de opdrachten werken. Voor docenten is Gamelab Oost de plek om serious game opdrachten voor hun onderwijs te vinden. Voor studenten is Gamelab Oost de plek om te zoeken naar serious games opdrachten voor bijvoorbeeld stage, projectonderwijs en afstuderen.

Wat gaat Gamelab Oost precies doen?

Gamelab Oost geeft sturing aan de uitwerking van een serious game door het bij elkaar brengen van verschillende partijen die allemaal in staat zijn een deel van de oplossing te creëren. Kennis en kunde vanuit onderwijs en bedrijfsleven en de verschillende opdrachtgevers wordt gecombineerd in deelprojecten binnen Gamelab Oost welke samen resulteren in een concrete uitwerking van een serious game. Deze sturing is cruciaal om opdrachtgevers te voorzien van een serious game oplossing die het verschil kan maken waarbij het onderwijs en bedrijfsleven eveneens gebaat is, en bij betrokken wordt. Ieder heeft een deel van de  puzzel; Gamelab Oost zorgt voor de diagonale lijn om van idee naar uitwerking te gaan.

Waarom Gamelab Oost?

Studenten krijgen de gelegenheid om te excelleren in ‘echte’ projecten.

Sterke koppeling tussen onderwijs, opdrachtgevers en bedrijfsleven.

Een grote hoeveelheid praktijkopdrachten.

Duidelijke afspraken over proces- en projectbegeleiding

Maatwerk altijd mogelijk.