ANBI

Over de ANBI status

Het doel van GameLab Oost

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en ontwikkelen van game technologie en de game industrie in Oost Nederland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Hoe bereiken we dit doel?

Door het stimuleren en faciliteren van een omgeving waarin regionale game technologie en industrie kan ontstaan en verder kan groeien. Ook het verder stimuleren en faciliteren van innovatieve projecten die al dan niet in combinatie met hun opdrachtgevers tot stand zijn gekomen, waardoor game technologie en game industrie wordt versterkt.

 

Wie zijn de bestuurders van GameLab Oost

Rene Stam
Rene Stam
Designer
Guido Bruinsma
Guido Bruinsma
Onderzoeker/Psycholoog
Adam Butler
Adam Butler
Audio onderzoeker

Beloningsbeleid

Het bestuur van GameLab Oost krijgt geen beloning uit de stichting, er kan alleen een onkostenvergoeding worden toegekent die redelijkerwijs in verhouding staat tot de werkzaamheden die daarvoor staan. Op dit moment kent Stichting GameLab Oost alleen maar vrijwilligers die op de intrinsieke motivatie verschillende taken vervullen.